Πανελλήνιος διαγωνισμός νεανικής επιχειρηματικότητας AEGEAN Startups


Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Νεανικής Επιχειρηματικότητας AEGEAN Startups, ο οποίος αφορά στην ανάδειξη των καλύτερων επιχειρηματικών σχεδίων σε τέσσερις (4) θεματικές κατηγορίες που σχετίζονται με τους τομείς προτεραιότητας του Αιγαίου.
 
Τα καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια, όπως θα αναδειχθούν από τα στάδια του διαγωνισμού "Πανελλήνιος Διαγωνισμός Νεανικής Επιχειρηματικότητας AEGEAN Startups" του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα βραβευτούν, θα λάβουν δημοσιότητα και περαιτέρω υποστήριξη για την υλοποίησή τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
 • Κοινότητα Α: Φοιτητές/φοιτήτριες ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου από οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες), μεμονωμένα ή σε ομάδες. 
 • Κοινότητα Β: Νέοι και νέες που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν γεννηθεί από το 1980 και μετά και δεν ανήκουν στην κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μεμονωμένα ή σε ομάδες. 
Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει σε μέχρι δύο προτάσεις – ομάδες και σε μέχρι δύο θεματικές περιοχές. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη συμμετοχή μέλους/μελών και στις δύο Κοινότητες Α & Β.  

Θεματικές περιοχές με ξεχωριστή σημασία για το Αιγαίο στις οποίες μπορούν να κατατίθενται προτάσεις είναι οι εξής (οι υποπεριοχές είναι ενδεικτικές): 

1. Αγροτική Ανάπτυξη – Διατροφή – Υγεία – Εκπαίδευση 
 • Νέα προϊόντα ή υπηρεσίες στον αγροτικό – διατροφικό τομέα 
 • Εφαρμογές και υπηρεσίες υγείας 
 • Φάρμακα βιολογικής βάσης 
 • Καινοτόμες εφαρμογές και υπηρεσίες εκπαίδευσης 
2. Ναυτιλία – Εμπόριο – Μεταφορές 
 • Καινοτόμες εφαρμογές στη ναυτιλία και τις μεταφορές 
 • Νέες μέθοδοι παραγωγής και διανομής προϊόντων
 • Νέες μέθοδοι εντοπισμού και ελέγχου φορτίων 
3. Τουρισμός – Πολιτισμός – Περιβάλλον 
 • Νέες υπηρεσίες στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού
 • Χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών ή διαδικασιών 
 • Ενσωμάτωση «πράσινων» τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία και στην παροχή υπηρεσιών 
 • Νέες ενεργειακές τεχνολογίες στον πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα 
 • Διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων
4. Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες – Διακυβέρνηση – Κοινωνία 
 • Προϊόντα ή υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
 • Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για δημόσιους φορείς, πολίτες η επιχειρήσεις 
 • Κοινωνική επιχειρηματικότητα και εφαρμογές εθελοντισμού 

Όλες οι προτάσεις πρέπει να προτείνουν ξεκάθαρο επιχειρηματικό μοντέλο για δημιουργία εσόδων και δυνητικά να είναι επεκτάσιμες εκτός Ελλάδας. Η προαγωγή κάποιου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού, πόρου ή δυνατότητας του Αιγαίου αποτελεί επιπλέον σημείο διαφοροποίησης. 

Οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (1 ανά θεματική περιοχή) από την Κοινότητα Α θα βραβευθούν με ειδική διάκριση και βραβείο από τη Δ.Α.ΣΤΑ. μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Οι τέσσερις καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες (1 ανά θεματική περιοχή) από την Κοινότητα Β θα βραβευθούν με ειδικά βραβεία, που θα προσφέρουν χορηγοί του διαγωνισμού. 

Σε όλους/ες συμμετέχοντες/χουσες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής από τη Δ.Α.ΣΤΑ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανάλογα με το στάδιο που έχουν φτάσει και την Κοινότητα στην οποία ανήκουν. 

Χρονοδιάγραμμα και για τις 2 Κοινότητες: 
 • 16 Φεβρουαρίου 2015: 1ο στάδιο - Κατάθεση αρχικών ιδεών 
 • 2 Μαρτίου 2015: Επιλογή ιδεών που θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο 2 
 • 27 Απριλίου 2015: 2ο στάδιο - Κατάθεση επιχειρηματικών σχεδίων 
 • Ιούνιος 2015:3ο στάδιο - Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και βράβευση διακριθέντων φοιτητών/ομάδων σε ειδική εκδήλωση 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη σελίδα του διαγωνισμού http://www.aegean-startups.gr/

Εφαρμογές για Κινητές Συσκευές: Πρόταση Θέματος Εργασίας προς Φοιτητές

Στα πλαίσια του μαθήματος "Τεχνολογία Λογισμικού" του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι φοιτητές αναπτύσσουν πρωτότυπες εφαρμογές για κινητές συσκευές, με θέματα που προέρχονται από φορείς και επιχειρήσεις.

Κάθε εργασία υλοποιείται από ομάδα τριών φοιτητών και αντιστοιχεί σε 150 περίπου ανθρωποώρες. Το αποτέλεσμα (πρωτότυπη εφαρμογή) παρέχεται δωρεάν προς χρήση σε φορείς/επιχειρήσεις/πολίτες ενώ δίνεται η δυνατότητα συνέχισης της εργασίας στα πλαίσια επόμενου μαθήματος ή διπλωματικής εργασίας. 

Χρησιμοποιείστε την παρακάτω φόρμα για να προτείνετε μία ή περισσότερες εργασίες προς υλοποίηση, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου: http://bit.ly/AegeanApps 

Όλες οι προτεινόμενες εργασίες θα τεθούν στη διάθεση των φοιτητών προς επιλογή την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου 2014.(φροντίστε να δημιουργήσετε μια εργασία, η οποία να έχει ενδιαφέρον αλλά και να είναι υλοποιήσιμη).  

Στη συνέχεια οι φοιτητές θα αναπτύξουν τις εργασίες, υπό την επίβλεψη και με τη βοήθεια των διδασκόντων, με ελάχιστη ή καθόλου επικοινωνία (αν δεν μπορείτε) μαζί σας. Θα ενημερωθείτε με email μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, αν η εργασία σας έχει επιλεγεί από κάποια ομάδα φοιτητών. Τυπικά κάθε έτος υλοποιούνται περίπου 40 εργασίες, από ένα σύνολο 100 προτάσεων. Οι εργασίες περατώνονται το Μάρτιο του 2015. 

Η ομάδα του μαθήματος: Γ. Χαραλαμπίδης - Θ. Αποστολάτος - Ν. Κυριακού. 

Για να επικοινωνήσετε μαζί μας αποστείλετε μήνυμα στο: nkyr@aegean.gr (Νίκη Κυριακού) 

Εκπαίδευση Επιχειρηματιών σε Σάμο και Λήμνο : Διοίκηση - Οργάνωση - Πληροφορική

Within May 2014, the Information Systems Lab performed two 5-day seminars in Samos and Lemnos islands, training entrepreneurs and company executives on "Management and Information Technology for Small and Medium Entreprises".

More than 50 entrepreneurs, instructors from the University of the AEGEAN and the private sector discussed hot issues on management and ICT, in a programme that spanned in 10 days.  Main issues in the agenda where:

 • Business Planning 
 • Enterprise Resource Planning (ERP) Systems
 • Retail Systems 
 • Business Financials
 • Innovation Management in SME's
 • New forms of entreprising in the agricultural and tourism sectors
 • Case Studies: Existing business plans from agri-touristic enterprises and startups
Students of the pre-graduate and post-graduate programmes, presented innovative business plans on:
 • Herbs collection and marketing 
 • Wine-tourism
 • University Startup Incubator (AEGEAN Startups)
... and mobile application prototypes, on:
 • Karlovassi Touristic Points
 • Technology News RSS Reader
 • Startups information gathering and presentation
 • VAT number validation for enterprises in all EU member states
 • Social-media based notes distribution
From the training seminar in Samos (Day 5)


From the training seminar in Lemnos (Day 2)

More information and relative material (in Greek) can be found at:
http://samosbiz.blogspot.com
http://lemnosbiz.blogspot.com

Τελικός AEGEAN Startups - Οι νικήτριες ομάδες

Η τελική φάση του 1ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας - AEGEAN Startups διεξήχθη στο Καρλόβασι Σάμου, στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2011. Η τελική φάση περιελάμβανε την παρουσίαση των 9 προτάσεων που επιλέχθηκαν ως οι καλύτερες από τις συνολικά 35 που είχαν αρχικά υποβληθεί.  Η παρουσίαση των προτάσεων καθώς και η τελική επιλογή και βράβευση των ομάδων έγιναν στην αίθουσα τελετών του Δήμου Σάμου στο Καρλόβασι.Οι τρεις προτάσεις που επιλέχθηκαν από την τελική φάση και πληρούν τα ελάχιστα ποιοτικά κριτήρια ώστε να καταλήξουν στην ίδρυση εταιρειών, βραβεύθηκαν με 15.000 Ευρώ η κάθε μία. Οι νικήτριες προτάσεις είναι (με αλφαβητική σειρά):

Empires At War 1805
Ένα πρωτότυπο, διεθνές διαδικτυακό παιχνίδι στρατηγικής
Μητρόπουλος Ιωάννης, Χατζηγιαννάκης Ιωάννης, Παπασπύρου Λαέρτης
Ο εκπρόσωπος της ομάδας Ι. Χατζηγιαννάκης με τους Επ. Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σ. Κοκολάκη και Γ. Χαραλαμπίδη

Parking Defenders
Εφαρμογή διαμοιρασμού δημόσιων θέσεων στάθμευσης μέσω κινητών τηλεφώνων
Αντωνίου Νικόλαος, Αντωνίου Όθωνας, Αρκάδας Κωνσταντίνος, Κατσιώτης Ιωάννης
Οι εκπρόσωποι της ομάδας Ι. Κατσιώτης και κ. Αρκάδας με τον κ. Ν. Χαριτάκη, Δ.Σ. του ΤΑΝΕΟPersonalization-as-a-service, Infolytics
Σύστημα ανάλυσης καταναλωτικής συμπεριφοράς και πρότασης σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών
Μπούλης Κωνσταντίνος
O νικητής κ. Κ. Μπούλης με τους Επ.. Καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ε.Λουκή  και Γ. Χαραλαμπίδη 

Επόμενα βήματα για τους νικητές είναι η κατάρτιση πλάνου για τους επόμενους μήνες με συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους, ενώ παράλληλα ανανεώθηκε η διοργάνωση των AEGEAN Startups για το 2012.

Η διοργάνωση AEGEAN Startups είναι μία πρωτοβουλία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΜΠΕΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τη συνδρομή του Εργαστηρίου Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης (ΕΣΑΔ-ΕΜΠ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Ελληνικού Κέντρου Διαλειτουργικότητας (GIC) και του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τη διοργάνωση υποστηρίζουν το Microsoft Innovation Centre και η Virtual Trip.

Αποκλειστικός χορηγός των επιχειρηματικών βραβείων είναι το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ).

Πρόγραμμα Τελικής Φάσης Διαγωνισμού ΑEGEAN Startups

Aegean Startups 2011 - Τελική Φάση Διαγωνισμού

Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2011

13:00 Aegean Startups 2011: Εισαγωγική Ομιλία
        Χαραλαμπίδης Γιάννης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

13:15 ByeBuy
        Μπολέτσης Κωνσταντίνος, Χασανίδου Δήμητρα

13:45 EasyBooking.gr Discover Real Greece
        Παντελής Μαρινάκης, Παναγιώτα Μαρινάκη

14:15 Edu-success.gr
        Σταύρος Κυριακόπουλος, Ιάνθη Λεοντή
      
14:45 Empires At War 1805
        Μητρόπουλος Ιωάννης, Χατζηγιαννάκης Ιωάννης, Παπασπύρου Λαέρτης

15:15 Gipedakias.gr
        Γκέκας Αντώνιος, Καλπάκογλου Κωνστανίνος

15:45 Line Between
        Κασαπάκης Βλάσιος

16:15 Coffee Break

16:30 Offers On The Go!
        Δουμάνογλου Αλέξανδρος, Δουμάνογλου Ανδρέας

17:00 Parking Defenders
        Αντωνίου Νικόλαος, Αντωνίου Όθωνας, Αρκάδας Κωνσταντίνος, Κατσιώτης Ιωάννης

17:30 Personalization-as-a-service, Infolytics
        Μπούλης Κωνσταντίνος

18:00 Λήξη Παρουσιάσεων - Συνεδρίαση Επιτροπής

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

10:00 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων - Βράβευση Ομάδων

12:00 Διάλειμμα, Συνεντεύξεις Τύπου, Δηλώσεις

13:00 Συζήτηση με φοιτητές και ερευνητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου

14:00 Λήξη Διοργάνωσης - Αναχώρηση

Αποτελέσματα του Διαγωνισμού Aegean Startups 2011 - Τελική Φάση


Μετά την αξιολόγηση των συνολικά 35 προτάσεων που υποβλήθηκαν στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ηλεκτρονικής Eπιχειρηματικότητας Aegean Startups, στην οποία συμμετείχαν αξιολογητές - έμπειρα στελέχη πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, ξεχώρισαν οι παρακάτω 9 προτάσεις, οι οποίες προκρίνονται στην επόμενη και τελική φάση.


Οι προτάσεις που προκρίνονται στην Τελική Φάση
(σε αλφαβητική σειρά συντονιστή)

Parking Defenders
Αντωνίου Νικόλαος, Αντωνίου Όθωνας, Αρκάδας Κωνσταντίνος, Κατσιώτης Ιωάννης

Gipedakias.gr
Γκέκας Αντώνιος, Καλπάκογλου Κωνστανίνος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Offers On The Go!
Δουμάνογλου Αλέξανδρος, Προγραμματιστής /  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Α.Π.Θ.)
Δουμάνογλου Ανδρέας, Προγραμματιστής /  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (Α.Π.Θ.)

Line Between
Κασαπάκης Βλάσιος
Υπ. Διδάκτωρ στην Πολιτισμική Τεχνολογία και Επικοινωνία. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Edu-success.gr
Σταύρος Κυριακόπουλος, Ιάνθη Λεοντή
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων

EasyBooking.gr Discover Real Greece
Παντελής Μαρινάκης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  University of Nottingham, Deloitte UK (Senior Auditor), OLX.gr-Business Developer
Παναγιώτα Μαρινάκη, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος - Οικονομική Αναλύτρια

Empires At War 1805
Μητρόπουλος Ιωάννης, Αυτοαπασχολούμενος
Χατζηγιαννάκης Ιωάννης, Πανεπιστήμιο Πατρών & ΕΑΙΤΥ
Παπασπύρου Λαέρτης, Ιδιωτικός Υπάλληλος

ByeBuy
Μπολέτσης Κωνσταντίνος, Χασανίδου Δήμητρα
Τελειόφοιτοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου

Personalization-as-a-service, Infolytics
Μπούλης Κωνσταντίνος , Ελεύθερος Επαγγελματίας

H τελική φάση του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011 (από 13:00 έως 13:00) στο Καρλόβασι Σάμου.  

AEGEAN Startups - Αξιολόγηση

Θα θελαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο διαγωνισμός AEGEAN Startups βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης από ειδικούς τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο, όσο και από τον χώρο των επιχειρήσεων.

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν ήταν συνολικά 30, ενώ τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στα μέσα Οκτωβρίου.